Stanowisko Prezydium KR PZD ws. cudzoziemców w ROD

Ogrody działkowe cieszą się popularnością nie tylko wśród Polaków, ale także wśród osób innej narodowości, które nasz kraj wybrały na miejsce swojego zamieszkania. W związku z coraz częściej pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi zapytań prawnych związanych z prawem do działki dla cudzoziemców. Prezydium KR PZD wydało w tej sprawie stanowisko w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także ustawy o ROD.

Stanowisko w załączniku.

cudzoziemcy.pdf

Przydział działki będącej w dyspozycji ROD

Przydział działki będącej w dyspozycji ROD (kolejność dokumentów)

1. Podanie o przydział.

2. Deklaracja członkostwa.

3. uchwała ROD w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy dzierżawy działkowej.

4. Umowa dzierżawy.

5. Świadectwo ukończenia kursu

Przyjęcie nowego działkowca w drodze przeniesienia prawa do działki

Przyjęcie nowego działkowca w drodze przeniesienia prawa do działki. (kolejność dokumentów)

1. Umowa przeniesienia prawa do działki (podpisana przez notariusza).

2. Podanie przeniesienia prawa do działki.

3. Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki (podpisana przez działkowca).

4. Uchwała ROD w sprawie wyrażenia zgody na podstawie umowy dzierżawy działkowej (podpisana przez prezesa i drugiego członka zarządu).

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki (podpisana przez prezesa i drugiego członka zarządu).

6. Świadectwo ukończenia kursu.

Różna interpretacja zasad usuwania drzew na działkach - problemem działkowców

tree,plant

 

W związku z problemami, na jakie napotykają działkowcy w urzędach przy składaniu wniosków o zgodę na wycinkę drzew z terenu działek w ROD informujemy, iż zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki wydawane jest na wniosek działkowca, a z terenu ogólnego ROD – na wniosek zarządu ROD. Ponadto, zgodnie art. 30 ust. 2 ustawy o ROD nasadzenia na terenie działki w ROD stanowią własność działkowca.

 

 

Statut PZD

 

9 września 2015r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zarejestrowany został statut PZD uchwalony 2 lipca br. przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD (STATUT dostępny tutaj) Tym samym spełniono obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD, a więc uchwalono - w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - nowy statut na zasadach określonych w dotychczasowym statucie, a także zarejestrowano go w KRS (zobacz dokument).

 

 

 

Regulamin ROD

 

1 października 2015 roku Krajowa Rada PZD uchwaliła regulamin ROD, który wszedł w życie 1 stycznia 2016 roku. Obowiązujący we wszystkich ROD nowy regulamin dostępny jest w załączniku.

 REGULAMIN ROD uchwalony 1 października 2015 roku

 Wersja PDF - pobierz tutaj