W dniu 16.11.2017 o godz. 10.30 odbyło się posiedzenie Zarządu ROD Malwa. Porządek zebrania wyglądał następująco:

1. Informacja ze szkolenia i narady prezesów ROD w dniach 3-5.11.2017 w Pszczewie.

2. Wyniki aktualnego stanu wpłat za działki i energię elektryczną z uwzględnieniem wykonania zadań przez Skarbnika ustalonych na posiedzeniu Zarządu w dniu 9.10.2017

3. Powołania komisji inwentaryzacyjnej do:

- inwentaryzacji środków trwałych,

- inwentaryzacji środków o niskiej wartości - przedmiotów nietrwałych

- inwentaryzacji kasy

 

 

Skład osobowy Komisji inwentaryzacyjnej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych:

 Jan Leśniewski - przewodniczący

 Sałatka Ryszard - członek

 

Skład osobowy Komisji inwentaryzacyjnej kasy:

Zawadzka Halina - przewodniczący

Sałatka Ryszard - członek

 

Termin sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych do 15.12.2017

Termin sporządzenia inwentaryzacji kasy do 29.12.2017

Odpowiedzialnym za przygotowanie druków spisu inwentaryzacyjnego i nadzór nad ich prawidłowym sporządzeniem czyni się księgowego ROD p. Józefa Andrzejewskiego. Księgowy ROD - dopilnuje i sprawdzi czy w grudniu jest rozliczony cały rok 2017 (dotyczy rozliczeń ogrodowych wewnętrznych i zewnętrznych, uzgodnienie salda).

 

Zadania do wykonania do końca listopada 2017:

- do 30 listopada sporządzić i przekazać do OZ PZD wykaz osób posiadających dzierżawę działkową - przeniesienie praw do działki z uwzględnieniem powierzchni terenów ogólnych, powierzchni i ilości działek nieużytkowanych i użytkowanych. (działka jest wolna gdy nie jest zagospodarowana przez 1 rok)

- wykaz nowych działkowców od których pobrano podwyższoną opłatę ogrodową uiszczoną w roku nabycia prawa do działki w/g obecnie wymaganego wzoru.

- sporządzenie rejestru członków PZD

- sporządzenie wykazu działek wolnych