Grudzień i styczeń to miesiące o najkrótszych dniach w naszej polskiej strefie klimatycznej. Światło z 3500 luksów w lipcu spada do 400 luksów. Rośliny przy tak małym naświetleniu i niskich temperaturach wchodzą w stan spoczynku zimowego. Co to oznacza dla ogrodników?

 

 

 

Światło z 3500 luksów w lipcu spada do 400 luksów w miesiącach zimowych. Rośliny przy tak małym naświetleniu, niskich temperaturach wchodzą w stan spoczynku zimowego. W uprawach szklarniowych prowadzimy doświetlanie roślin światłem sztucznym. W ostatnie dni listopada tj. na „Konrada i Janusza w Polsce zima rusza”. Często Barbara „pokryta” grudą i lodem.

W lata suchej jesieni, przy oddziaływaniu wyżu syberyjskiego o charakterze powietrza kontynentalnego, wysokiego ciśnienia, na pograniczu mas powietrza polarno morskiego i kontynentalnego powstaje bardzo duża różnica ciśnień (od 980 h/paskali do 1030 h/paskali). Powyższe przekłada się na powstawanie bardzo silnych huraganowych wiatrów sięgających do 30 m/sek. Największe prędkości zanotowano nad morzem w Gdańsku 25 listopada w 1964 roku 162 km/godz., na pogórzu w Bielsku–Białej 173 km/godz. 25 listopada 1989 r. w górach na szczycie Śnieżki i na Kasprowym Wierchu powiewy dochodziły do 200 km/godz.

Zmienia się cyrkulacja powietrza z napływem chłodnego z północy tzw, arktycznego. Często temperatura spada poniżej 0ºC, pada śnieg. Dobrze o tym wiedzieć, być obserwatorem codziennej pogody. Przed nadejściem takich warunków pogody należy dokonanać przeglądu dachu lub innych elementów na działce, które w czasie wichury mogą ulec uszkodzeniu. Nad morzem sztorm sięgający 10 w skali beauforta.

Grudzień w ogrodnictwie ogrodowym i działkowym to czas na przemyślenia, zapoznawania się z aktualnościami na rynku ogrodniczym, przygotowaniu projektu modernizacji ogrodu czy działki na wiosnę, zabezpieczenia przed korozją urządzeń i narzędzi ogrodniczych na zimę.

Już w grudniu pamiętajmy o dokarmianiu ptaków, o naprawie ubytków siatki w płocie, zebraniu zrazów z drzew do wiosennego szczepienia drzew, zebraniu pędów jednorocznych na sadzonki zdrewniałe oraz bieżącym doglądaniu ogrodów i działek pod katem bezpieczeństwa pożarowego. Cięte jednoroczne pędy, stanowiące materiał do wiosennego rozmnażania przez sadzonki umieszczamy w piwnicy w temperaturze 6ºC w skrzynkach z wilgotnym piasku (85% wilgotności).

W ogrodnictwie wielkotowarowym rozpoczynamy wysiewy nasion pomidorów do produkcji wiosennej.

Pamiętajmy, że należy przeglądać na bieżąco nasze piwnice w których przechowujemy kłącza, cebule, bulwy, bulwocebule bylin, sprawdzamy wilgotność piasku w pojemniku w którym przechowujemy pędy do szczepienia zimowego. Na bieżąco eliminujemy porażone chorobami grzybowymi owoce i warzywa korzeniowe. W przypadku nagromadzenia się zbyt dużej ilości wilgoci w pomieszczeniach przechowalniczych nie zapominajmy o ich przewietrzaniu, zwłaszcza w dni słoneczne i suche. Najlepsze warunki do przechowywania zimowego w pomieszczeniach to temperatura +4ºC do +6ºC oraz wilgotność 85%. Aby ograniczyć występowanie chorób grzybowych w pomieszczeniach, dobrze jest przed okresem przechowywania tj. po 15 października pomieszczenia wybielić i wydezynfekować wapnem tlenkowym.

Pamiętajmy o kopczykowaniu krzewów róż, byliny nakrywamy korą i gałązkami iglastymi, krzewy takie jak rododendrony, ostrokrzewy, trzmieliny młode nasadzenia drzew owocowych i inne wrażliwe na mróz okrywamy otuliną, byliny okrywamy korą lub gałązkami iglastymi.

W styczniu, lutym, bardziej wrażliwe rośliny na mróz dodatkowo okrywamy zdrowymi liśćmi z drzew liściastych ozdobnych (z lipy, klonu, dębu) lub gałązkami z drzew iglastych.

 

Jan Malesza
Ins.-spec. ds. ogr. PZD Okręg w Bydgoszczy