UWAGA !!!!!

CAŁKOWITY ZAKAZ WYRZUCANIA

ODPADÓW KOMUNALNYCH  

PO ZA MIEJSCE DO TEGO WYZNACZONE

 „POJEMNIKI

Regulamin ROD Rozdział V §  42

 Osoby ,które  nie dostosują się do Regulaminu mogą  być ukarane włącznie z wypowiedzeniem umowy dzierżawy do użytkowania działki.

 
*************************************************************************************

Zarząd ROD „MALWA”

 przypomina o obowiązku posiadania kompostowników na działce

 Do pojemników na odpady biodegradalne /BRĄZOWY POJEMNIK/

wrzucamy tylko odpady  chore nie nadające się do kompostowania

 

Regulamin ROD Rozdział V §  42

Działkowicz ,który nie dostosuje się do Regulaminu może być ukarany włącznie z wypowiedzeniem umowy dzierżawy do użytkowania działki.