Zarząd ROD “Malwa” informuje o wysokości opłat ogrodowych

uchwalonych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 23/04/2022 r.

Składka członkowska - 6,00 zł

Opłata Ogrodowa - 0,60 zł za m2

Opłata energetyczna - 30,00 zł

Za 1 KWh - 0,63 zł

na konto GBS 62836300040000201720000001

Płatności należy dokonać do 30/06/2022r.

Od 01.07.2022r. naliczane będą odsetki ustawowe

Od 10.07.2022r wysyłam ponaglenia listami

za potwierdzeniem odbioru!!!!!!!! (koszt 12,10zł+ odsetki)

 

Informację o wysokości opłat można uzyskać telefonicznie u skarbnika Ogrodu w soboty od 12.00 do 13.00 tel.601316994

Opłata za działkę 300 m2 bez energii wynosi 186,00 zł.

 

Skarbnik ROD „ MALWA”