14 października w świetlicy Okręgowego Zarządu PZD w Gorzowie Wlkp. odbyła się debata społeczna pt. „Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo na działkach”, której celem było wspólne wypracowanie rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa na terenach działkowych. W spotkaniu udział wzięli I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp. nadkom. Wiesław Adamski oraz Komendant Komisariatu Policji II w Gorzowie Wlkp. podkom. Mariusz Wojtuściszyn.

 

 

Zaproszeni na debatę Prezesi ROD oraz działkowcy z terenu Zawarcia i Zakanala mieli okazję uzyskać informacje na temat działań gorzowskiej Policji w zakresie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem na terenach ogrodów działkowych. Policjanci omówili ilość zdarzeń oraz metody działania przestępców. Zwrócili również uwagę na właściwe zabezpieczania mienia w ramach przygotowań do sezonu zimowego, radząc działkowcom aby w miarę możliwości wywozili wartościowy sprzęt i przedmioty ze swoich altan na czas zimy. Podczas spotkania poruszono także kwestię funkcjonowania nowego narzędzia komunikacji z Policją, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Uczestnicy debaty zwrócili uwagę na potrzebę cyklicznych spotkań z przedstawicielami Policji, deklarując przy tym chęć dalszego współdziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach działkowych. Pan Jan Waldmann, Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wspólnota”, wręczył policjantom Komisariatu Policji II w Gorzowie Wlkp. podziękowania za dotychczasową współpracę oraz zaangażowanie w ściganie sprawców włamań do altan na terenie ogrodów działkowych.

 

Materiał dzięki uprzejmości Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.