W dniu 09.09.2017 r. w Sali konferencyjnej Mieszko I – Hotelu „Mieszko” w Gorzowie Wlkp. odbyło się uroczyste zebranie Okręgowego Zarządu z okazji Jubileuszu 120 lat ogrodów działkowych w Polsce.

W zebraniu wzięło udział ponad 80 osób – członków Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Gorzowa, Kostrzyna nad Odrą, Międzyrzecza, Słubic, Strzelec Kraj., Sulęcina, Skwierzyny oraz zasłużeni wieloletni działacze z okręgu gorzowskiego PZD 

 

Z zaproszonych gości przybyli:

 • Maria Fojt – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, która reprezentowała Prezesa Polskiego Związku Działkowców,
 • Tadeusz Śmigiel – wieloletni prezes OZ PZD,
 • Krystyna Sibińska – poseł RP,
 • Jadwiga Janusz – Przewodnicząca Rady Miasta Strzelce Kraj.,
 • Jan Kaczanowski – wiceprzewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
 • Jacek Szymankiewicz – I zastępca Prezydenta miasta Gorzowa Wlkp. Rozwoju,
 • Wojewodę Lubuskiego reprezentował Stanisław Ganczarski – Kierownik Oddziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi LUW,
 • Jadwiga Grzemska – radca prawny OZ PZD.

Po wprowadzeniu sztandaru i odegraniu hymnu państwowego oraz hymnu Związku zebranie otworzył oraz powitał zaproszonych gości Prezes OZ PZD Pan Piotr Wilms.

W swoim wystąpieniu Prezes Okręgowego Zarządu przedstawił historię ogrodów w Polsce i rolę jaka spełniają w społeczeństwie. Zapoznał zebranych jak wygląda struktura ogrodów w poszczególnych powiatach na terenie okręgu, a na zakończenie złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju ogrodów. Specjalne podziękowania skierował również do Prezesa KR Pana Eugeniusza Kondrackiego.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście z Panią Marią Fojt na czele. W swoim wystąpieniu odniosła się do jubileuszu 120 lecia ogrodów działkowych na ziemiach polskich oraz do uroczystości jubileuszowych w ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie oraz uroczystego posiedzenia Krajowej Rady PZD. Podziękowała działaczom, którzy poświęcili większość swojego życia pracy społecznej na rzecz budowy i rozwoju ogrodów działkowych oraz tym, którzy byli działaczami krajowymi i pracowali na rzecz wszystkich polskich działkowców za ich pracę, pasję dla ogrodów i ruchu ogrodnictwa działkowego. Odniosła się do również do współpracy władz samorządowych ze Związkiem i ogrodami działkowymi. Podziękowała im w imieniu Związku za współpracę z Okręgowym Zarządem PZD oraz ogrodami w walce w 2013 roku o zachowanie praw działkowców, kiedy walczyliśmy o właściwy kształt ustawy o ROD. Przekazała za pośrednictwem Prezesów ROD wszystkim działaczom samorządów ROD i działkowcom z rodzinami życzenia z okazji Dnia Działkowca od Prezesa Związku Eugeniusza Kondrackiego.

Wszyscy uczestnicy uroczystego posiedzenia w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie ogrodów dla społeczności lokalnych i miast, dobrą współpracę samorządów z PZD oraz jak wielką rolę w 120 letnim Jubileuszu odegrało PZD z jego Prezesem E. Kondrackim na czele.

Sekretarz OZ Pan Kazimierz Dudziński odczytał listy które wpłynęły na ręce Pana Prezesa OZ od Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Bogusława Liberadzkiego wojewody lubuskiego Pana Władysława Dajczaka oraz Burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenz i Przewodniczącej Rady Miejskiej Marii Kijak.

Po wystąpieniach Pani Maria Fojt w imieniu Prezesa Krajowej Rady PZD Eugeniusza Kondrackiego wspólnie z Prezesem OZ PZD wręczyli 9 medali jubileuszowych zasłużonym działaczom oraz dyplomy od Prezesa PZD.

Następnie wręczono 60 osobom dyplomy z okazji Jubileuszu 120 lat ogrodów działkowych w Polsce za osobiste zaangażowanie się w rozwój ogrodów działkowych dla pokoleń oraz udział w tworzeniu, umacnianiu oraz obronie Związku.

Maria Fojt wręczyła również puchary i dyplomy ufundowane przez Prezesa Związku dla ROD „Przodownik” w Gorzowie z okazji 55 – lecia ogrodu oraz ROD „Walczaka” w Gorzowie z okazji 35 – lecia ogrodu.

W kolejnej odsłonie uroczystości dokonano podsumowania okręgowego konkursu na „Wzorową Działkę Roku 2017” i wręczono laureatom puchary, dyplomy oraz ciekawe książki wydawnictwa „działkowiec”.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Pan Marian Pomperski przed odczytaniem uchwały Jubileuszowej, która została przyjęta jednomyślnie, podziękował całemu Okręgowemu Zarządowi za pracę, ale przede wszystkim skierował podziękowania od działkowców do Krajowej Rady PZD i Prezesa Pana Eugeniusza Kondrackiego za mądre kierowanie Związkiem przez te wszystkie lata, kiedy musieliśmy walczyć o działkowców, ogrody i PZD.

Uroczyste posiedzenie OZ PZD było doniosłe, przebiegało w przyjaznej atmosferze i cieszyło się sympatią uczestników zebrania.

Po oficjalnej uroczystości wszystkich zebranych zaproszona na smaczny obiad.

 

Protokółował:

Kazimierz Dudziński – sekretarz OZ

 

Załączniki:

 1. Uchwała Jubileuszowa
 2. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
 3. Burmistrz Miasta Międzyrzecz
 4. Burmistrz Miasta Strzelce Krajeńskie
 5. Jan Kaczanowski – wiceprzewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
 6. Bogusław Liberadzki – Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego
 7. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 8. Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski

Artykuł oraz wywiad z Panem Piotrem Wilms oraz Zbigniewem Ambrożukiem na stronie Radia Zachód