Uwaga! wpłaty za działkę do końca czerwca 2016

Informujemy, że opłatę za działkę należy wpłacić do końca czerwca. Po  tym okresie będą naliczane odsetki ustawowe. Więcej informacji w zakładce opłaty działkowe.

Zrób miejsce pszczołom! To od Ciebie zależy ich los

Animals Bee iconW ramach już 6. edycji programu "Z Kujawskim pomagamy pszczołom” zachęcamy lokalne społeczności w całej Polsce do wzięcia udziału w wyjątkowej inicjatywie tworzenia Miejsc Przyjaznych Pszczołom, czyli miejsc przyjaznych pszczołowatym.

Celem jest utworzenie 40 Miejsc Przyjaznych Pszczołom w każdej gminie. Pomóż nam go osiągnąć!

To bardzo proste! Miejsce Przyjazne Pszczołom może założyć każdy - na balkonie, w przydomowym ogródku, skwerze lub na pobliskiej łące. Zainspiruj swoją rodzinę, znajomych i wszystkich tych, którym los pszczołowatych nie jest obojętny.

Szczegółowe informacje znaleźć można pod adresem www.konkurs.pomagamypszczolom.pl

Źródło: konkurs.pomagamypszczolom.pl

 

 

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie samowoli budowlanych i zamieszkiwania w ROD

Home iconW związku z publikacjami prasowymi, w których powielane są niezgodne ze stanem faktycznym informacje nt. skali i źródeł samowoli budowlanych oraz zamieszkiwania na terenach ROD, informujemy, że problematyka ta została zbadana przez PZD. Zostały jej poświęcone odrębne komunikaty, poniżej przypominamy podstawowe informacje.

Budownictwo ponadnormatywne

Budynki o powierzchni większej niż ustalone dla altany działkowej stanowią nieco ponad 1% wszystkich altan w ogrodach prowadzonych przez PZD (ok. 10 000). Zjawisko to koncentruje się w kilku większych miastach. Do ośrodków, gdzie problem ten występuje w największym nasileniu należy Bydgoszcz, Poznań, Gdańsk, Szczecin.  Co istotne, również w tych miastach w większej skali zjawisko występuje jedynie w kilku ogrodach, np. w Poznaniu dotyczy szczególnie ROD im. Elizy Orzeszkowej, im. K. Marcinkowskiego, a w Gdańsku przede wszystkim ROD „Jasień”. Na terenie kraju budynki przekraczające rozmiary altany działkowej, to najczęściej pojedyncze przypadki w poszczególnych ROD. Co istotne, znaczna część tzw. ponadnormatywnych altan powstała jeszcze w latach 70-tych i 80-tych XX w.

Altana na działce w ROD

house icon

 Co każdy działkowiec wiedzieć powinien

Temat altany działkowej i tego, jakie powinna spełniać wymagania jest bardzo często poruszany na łamach wszystkich mediów związkowych. Niemniej jednak u wielu osób, a zwłaszcza nowych działkowców, ciągle wzbudza zainteresowanie i dostarcza wielu wątpliwości, dlatego po raz kolejny kompleksowo wyjaśniamy wszystkie kwestie dotyczące altany na działce w ROD.

 UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Nie kupuj kłopotów!

 Komunikat KR PZD w sprawie sprzedaży działek z ponadnormatywną altaną (zobacz komunikat)

 

Zgłoś swoją altanę do konkursu krajowego "Wzorowa Altana"!

 

Uważasz, że Twoja altana jest na medal? Masz okazję się tym pochwalić, zgłaszając ją do krajowego konkursu pod nazwą "Wzorowa Altana". W dn. 21 marca br. Prezydium KR PZD podjęło uchwałę o ogłoszeniu konkursu krajowego "Wzorowa Altana". Jest to konkurs otwarty, do którego mogą zgłaszać się bezpośrednio wszyscy działkowcy z ROD zrzeszonych w PZD. Zgłoszenia można przesyłać do biura KR PZD do dnia 25 maja br.

 

 

 

Zobacz:

 

KR PZD uchwaliła "Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD"

Podczas VI posiedzenia w dn. 22 marca br. Krajowa Rada PZD uchwaliła "Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD". Jest to zbiór propozycji, wiedzy i narzędzi, które w rękach zarządów ROD mogą stać się zalążkiem wielu wspaniałych inicjatyw. Chodzi bowiem nie tylko o otwarcie bram ogrodów dla społeczeństwa, lecz także o przeobrażenie ogrodów działkowych w miejsca bezpieczne, lubiane i chętnie odwiedzane przez społeczność lokalną.
W programie znajdują się m.in. propozycje wydarzeń jakie można zorganizować w ROD, przepisy prawne oraz katalog źródeł finansowania. Realizacja Programu pozwoli zjednoczyć wysiłki PZD i całego środowiska działkowego w słusznym oraz potrzebnym działaniu na rzecz całego społeczeństwa.

Zobacz: