Zwierzęta na terenie ROD

W ostatnich latach coraz częstszym powodem zatargów międzysąsiedzkich występujących na terenach rodzinnych ogrodów działkowych są zwierzęta hodowane przez część działkowców. W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z § 58 regulaminu ROD z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych, działkowiec może prowadzić na działce wyłącznie chów gołębi, kur i królików. Nie jest natomiast dopuszczalne, aby na terenie użytkowanej działki utrzymywać koty i psy, co niestety staje się w ostatnim czasie zmorą niektórych rodzinnych ogrodów działkowych. Psy jeżeli towarzyszą nam w naszej wyprawie na działkę powinny być prowadzone na smyczy oraz jeżeli zachodzi taka potrzeba winny mieć założony kaganiec.

Gdzie woda tam życie

Podlewanie jest jedną z kompleksowych czynności, która wchodzi w zakres prac każdego działkowca. Radzimy, jak, gdzie i kiedy podlewać, by rośliny dobrze rosły.

 

Należy pamiętać, że:

Wszystkie rośliny lubią wodę i podlewanie o stałej porze.

Umiejętne podlewanie podnosi bonitację środowiska czyli zdolność produkcyjną, wpływa pozytywnie na kondycję i stan fizjologiczny roślin a to z kolei przekłada się na zdrowotność, wzrost, kwitnienie, owocowanie i plony.

Monitoring – sposób na poprawę bezpieczeństwa w ROD?

 Zwiększenie bezpieczeństwa w ogrodach,  możliwość monitorowania sytuacji, odstraszanie potencjalnych sprawców i w efekcie zmniejszenie liczby incydentów na działkach - to tylko niektóre z zalet, wskazywanych przez działkowców, którzy zdecydowali się na wprowadzenie monitoringu w ogrodach. Takich ogrodów przybywa z roku na rok.

 

Bądźmy dobrymi sąsiadami

 „Z tej to powiastki morał w tym sposobie: Jak ty komu, tak on tobie” – tak stosunki sąsiedzkie podsumował dwa wieki temu Aleksander Fredro. Lata mijają, ale morał z tego wiersza jest nadal aktualny. W związku z trwającym sezonem działkowym  warto przypomnieć zatem o regulaminie ROD i zasadach, którego przestrzeganie pozwoli na zachowanie dobrych relacji z innymi działkowcami. 

Krajowa Rada wystąpiła do Ministra Środowiska w sprawie śmieci

 Sprawa zasad wywozu śmieci z terenów ROD to wciąż żywy temat wśród działkowców. Dlatego też, od kilku lat PZD zabiega o zmianę przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w  zakresie rodzinnych ogrodów działkowych w celu zmniejszenia horrendalnych opłat za wywóz śmieci oraz zmianę systemu ich ustalania, aby odpowiadał on ilości śmieci faktycznie wytwarzanych na terenach ROD.

List Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Gorzowie Wlkp. do Rzecznika Praw Obywatelskich


Przeczytaj całość

Stanowisko Prezydium OZ PZD w sprawie interpelacji poselskiej nr 9138 Pani Poseł Joanny Muchy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie działkowców i działań PZD

Prezydium OZ PZD w Gorzowie Wlkp. po zapoznaniu się ze zgłoszoną przez Panią w/w interpelacją zgłasza stanowczy sprzeciw wobec stawiania niemerytorycznych zarzutów składanych pod adresem PZD. Jako działkowcy, ale przede wszystkim jako obywatele, życzylibyśmy sobie, od osób sprawujących funkcje publiczne i reprezentujących wszystkich Polaków wypowiadania się w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawdą. Naszym zdaniem Pani wystąpienie nie było poparte wcześniejszym obiektywnym zapoznaniem się ze sprawami, co do których wniosła Pani zarzuty.

Przeczytaj całość

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie…

Jeśli chcą Państwo porozmawiać o bezpieczeństwie oraz mieć na niego wpływ to Wasza obecność jest bardzo ważna. Spotkanie odbędzie się o godzinie 16.00 w świetlicy OZ PZD przy ul. Śląskiej 45

Organizatorem Debaty jest Policja.

 

 

 

 

 

 

Odczyty liczników w 2017

Zarząd ROD Malwa informuje o terminach odczytów energii z liczników:

 

Rejon I - 20 i 21 kwietnia 2017 od godz. 11.00 do godz. 15.00 (w wyjątkowych przypadkach można podać stan licznika pod nr tel.: 601316994)

Rejon II - 20,21,22 kwietnia 2017 od godz. 11.00 do godz. 16.00 (w wyjątkowych przypadkach można podać stan licznika pod nr tel.: 663160543 i 792078475)

Rejon III - 20,21,22 kwietnia 2017 od godz. 11.00 do 16.00 (w wyjątkowych przypadkach można podać stan licznika pod nr tel.: 696567137 i 604280721)

 

Jednocześnie przypominamy, iż użytkownikom, którzy nie podadzą stanów liczników lub nie udostępnią altanek do odczytu liczników do dnia 30.04.2017 roku energia elektryczna zostanie odłączona od działki. Ponowne podłączenie prądu to koszt 50 zł.

Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 8 kwietnia 2017 w budynku Okręgowego Zarządu PZD odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Zarządu ROD Malwa. Frekwencja wyniosła 10,7 % ogólnej liczby działkowców. Na początku spotkania zaproszeni goście ze Straży Miejskiej w Gorzowie przypomnieli o zakazie spalania odpadów na działkach. Przewodniczącym zebrania został Pan Jan Leśniewski, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem naszego spotkania. Prezes Pan Marian Pomperski przedstawił ogólną sytuację ogrodu w 2016 roku oraz plany Zarządu na rok 2017. Działkowcom dziękujemy za przybycie i zapraszamy do krótkiej fotorelacji w naszej galerii.

 

 

Wiosna w ROD Malwa

Wiosna zawitała na dobre do naszego ogrodu. Działkowcy zaczęli już prace na działkach a nasz ogród staje się coraz bardziej zielony :) Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji w naszej galerii.

 

Zawiadomienie -Walne Zebranie Sprawozdawcze 8 kwiecień 2017

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Malwa" w Gorzowie Wlkp. zawiadamia, że  w dniu 8 kwietnia 2017 r.

w budynku Okręgowego Zarządu PZD w Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 45  odbędzie się

Walne    Zebranie    Sprawozdawcze

 Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz. 9.00

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 9.30

Zgodnie z § 61 ust. 2 statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD udostępnione zostaną do wglądu członkom Związku w dniu 31 marca 2017 r.

w godzinach 12.00 – 14.00 w biurze Zarządu ROD Malwa ul. Kasprzaka

Posiedzenie OZ PZD

W dniu 3 marca 2017 w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Gorzowie Wlkp. odbyło się posiedzenie Zarządu. Udział wzięła w nim Pani Violetta Labut - Stępień - prawnik Wydziału Prezydialnego Krajowej Rady PZD.  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia. Zdjęcia znajdują się w naszej galerii.