List Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Gorzowie Wlkp. do Rzecznika Praw Obywatelskich


Przeczytaj całość

Stanowisko Prezydium OZ PZD w sprawie interpelacji poselskiej nr 9138 Pani Poseł Joanny Muchy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie działkowców i działań PZD

Prezydium OZ PZD w Gorzowie Wlkp. po zapoznaniu się ze zgłoszoną przez Panią w/w interpelacją zgłasza stanowczy sprzeciw wobec stawiania niemerytorycznych zarzutów składanych pod adresem PZD. Jako działkowcy, ale przede wszystkim jako obywatele, życzylibyśmy sobie, od osób sprawujących funkcje publiczne i reprezentujących wszystkich Polaków wypowiadania się w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawdą. Naszym zdaniem Pani wystąpienie nie było poparte wcześniejszym obiektywnym zapoznaniem się ze sprawami, co do których wniosła Pani zarzuty.

Przeczytaj całość

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie…

Jeśli chcą Państwo porozmawiać o bezpieczeństwie oraz mieć na niego wpływ to Wasza obecność jest bardzo ważna. Spotkanie odbędzie się o godzinie 16.00 w świetlicy OZ PZD przy ul. Śląskiej 45

Organizatorem Debaty jest Policja.

 

 

 

 

 

 

Odczyty liczników w 2017

Zarząd ROD Malwa informuje o terminach odczytów energii z liczników:

 

Rejon I - 20 i 21 kwietnia 2017 od godz. 11.00 do godz. 15.00 (w wyjątkowych przypadkach można podać stan licznika pod nr tel.: 601316994)

Rejon II - 20,21,22 kwietnia 2017 od godz. 11.00 do godz. 16.00 (w wyjątkowych przypadkach można podać stan licznika pod nr tel.: 663160543 i 792078475)

Rejon III - 20,21,22 kwietnia 2017 od godz. 11.00 do 16.00 (w wyjątkowych przypadkach można podać stan licznika pod nr tel.: 696567137 i 604280721)

 

Jednocześnie przypominamy, iż użytkownikom, którzy nie podadzą stanów liczników lub nie udostępnią altanek do odczytu liczników do dnia 30.04.2017 roku energia elektryczna zostanie odłączona od działki. Ponowne podłączenie prądu to koszt 50 zł.

Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 8 kwietnia 2017 w budynku Okręgowego Zarządu PZD odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Zarządu ROD Malwa. Frekwencja wyniosła 10,7 % ogólnej liczby działkowców. Na początku spotkania zaproszeni goście ze Straży Miejskiej w Gorzowie przypomnieli o zakazie spalania odpadów na działkach. Przewodniczącym zebrania został Pan Jan Leśniewski, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem naszego spotkania. Prezes Pan Marian Pomperski przedstawił ogólną sytuację ogrodu w 2016 roku oraz plany Zarządu na rok 2017. Działkowcom dziękujemy za przybycie i zapraszamy do krótkiej fotorelacji w naszej galerii.

 

 

Wiosna w ROD Malwa

Wiosna zawitała na dobre do naszego ogrodu. Działkowcy zaczęli już prace na działkach a nasz ogród staje się coraz bardziej zielony :) Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji w naszej galerii.

 

Zawiadomienie -Walne Zebranie Sprawozdawcze 8 kwiecień 2017

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Malwa" w Gorzowie Wlkp. zawiadamia, że  w dniu 8 kwietnia 2017 r.

w budynku Okręgowego Zarządu PZD w Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 45  odbędzie się

Walne    Zebranie    Sprawozdawcze

 Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz. 9.00

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 9.30

Zgodnie z § 61 ust. 2 statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD udostępnione zostaną do wglądu członkom Związku w dniu 31 marca 2017 r.

w godzinach 12.00 – 14.00 w biurze Zarządu ROD Malwa ul. Kasprzaka

Posiedzenie OZ PZD

W dniu 3 marca 2017 w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Gorzowie Wlkp. odbyło się posiedzenie Zarządu. Udział wzięła w nim Pani Violetta Labut - Stępień - prawnik Wydziału Prezydialnego Krajowej Rady PZD.  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia. Zdjęcia znajdują się w naszej galerii.

 

Zaprośmy ptaki do ogrodu

 Wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami. Kwitną przebiśniegi, wierzby pokrywają się pięknymi baziami, a szpaki od tygodnia wiosennie pogwizdują. Wszędobylskie wróble i sikory również szukają dla siebie miejsca.  Wszyscy wiedzą o tym, że ptaki, nawet szpaki, są pożyteczne, bo wyjadają szkodniki i pędraki. Zaprośmy je zatem do naszego ogrodu.

 

Zróbmy budki lęgowe i zawieśmy je tam, gdzie brakuje naturalnych dziupli i innych schronień dla ptaków. Pamiętajmy, że ptaki są zwierzętami terytorialnymi, dlatego budki powinny być umieszczane w dużych odstępach. Wróble i mazurki oraz szpaki, gnieżdżą się blisko siebie, ale budki dla sikor powinny znajdować się w odległości przynajmniej 30m od siebie, a dla muchołówki przynajmniej 20 m. Zatem na działce lub w ogrodzie, nie zmieści się ich za dużo. A jeżeli na działce mamy stare drzewa owocowe lub nasza działka znajduje się w sąsiedztwie lasu, to nie musimy montować budek. Ptaki znajdą schronienie w okolicznych krzewach lub zaroślach. 

Czy zimą można przycinać drzewa i krzewy?

 Wydawałoby się, że zima to zupełny zastój w ogrodowych pracach na działce, jednak zimą można wykonać cięcia drzew i krzewów, a szczególnie tych, które zrzuciły liście jesienią i przeszły w okres spoczynku. Niewłaściwie cięte mogą chorować i zamierać, dlatego zawsze najpierw lepiej dowiedzieć się, jak i które gatunki można przycinać  zimą. Pamiętajmy też, że wiele krzewów nie wymaga cięcia w ogóle.

 

Których drzew lepiej nie ciąć zimą lub na przedwiośniu?

Brzozy, kasztanowce, klony, orzechy włoskie i wiązy lepiej przyciąć pod koniec lata (we wrześniu), gdy ich wzrost jest już bardzo wolny. W tym czasie przygotowują się już do spoczynku zimowego. W drzewach tych soki zaczynają krążyć już pod koniec zimy i cięcie w tym okresie mogłoby skończyć się osłabieniem lub chorobą rośliny.

Pierwsze zabiegi pielęgnacyjne

 Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, a wraz z nią przybywa nam energii do pracy na działce. Działkowcy zaczynają od odrzucenia nadmiaru śniegu z trawników i ścieżek, a potem zabierają się do cięcia drzew. O zasadach uprawy, ochrony i technikach cięcia działkowcy wiedzą niemal wszystko, a i tak każdego roku, popełniają te same błędy.

 

 Zawsze usuwamy pędy połamane, chore, krzyżujące się, rosnące do środka korony i nadmiernie ją zagęszczające oraz część tzw. wilków. Odmładzamy drzewa i krzewy wycinając do 30% najstarszych konarów i pędów. Nie tworzymy tzw. jeżyków poprzez przycinanie wilków, tylko usuwamy ich nadmiar i to nie wszystkie naraz, żeby drzewo nadmiernie nie odbiło. Nie ogołacamy drzewa z krótkopędów na których utworzą się kwiaty i owoce.

Telefoniczne dyżury prawne dla działkowców w OZ PZD

 Prezydium Krajowej Rady PZD wychodząc naprzeciw potrzebom działkowców oraz zarządów ROD podjęło uchwałę ws. obsługi prawnej dla ROD. Obsługa prawna będzie odtąd realizowana w szerszym zakresie niż dotychczas. W związku z tym OZ PZD uruchomiły cykliczne telefoniczne dyżury prawne w swoich oddziałach. Będą mogli z niech skorzystać wszyscy działkowcy oraz członkowie zarządów ROD należących do PZD. Dzięki temu możliwe będzie bieżące wyjaśnianie pojawiających się wątpliwości wynikających z funkcjonowania w zgodzie z przepisami prawnymi obowiązującymi w PZD. TUTAJ dostępny jest szczegółowy wykaz telefonów w OZ, pod którymi udzielane są porady prawne.

 

Eko działka, czy eko moda?

Bardzo modny w ostatnich latach jest tzw. styl eko w uprawie ogrodów. Jednak nie wszyscy dostrzegają, że rzeczywista ekologiczna postawa, to nie tylko oszczędzanie wody, prądu, dokarmianie ptaków i unikanie chemicznej ochrony roślin. Tak samo, jak ekosystem jest złożonym i szerokim pojęciem, tak samo szeroko powinniśmy postrzegać naszą działkę czy nawet ROD, który nie jest centrum, a jedynie jednym z elementów krajobrazu, którego nie powinniśmy zakłócać, a rozsądnie z niego czerpać i go uzupełniać. Jak to zrobić?

 

Nasadzenia na działkach a ekosystem

Właściwie od początku funkcjonowania ogrodów działkowych rozsądnym kanonem przy wyborze roślin do uprawy na działkach były stare odmiany wysokopiennych drzew i krzewów owocowych, których obecnie próżno szukać w obrocie handlowym.

Jak ograniczyć siłę wzrostu drzew?

 Instruktor ds. ogrodniczych w OZ PZD w Opolu przygotował broszurę dla działkowców pt. "Jak ograniczyć siłę wzrostu drzew", z której działkowcy mogą dowiedzieć się, jakie są skuteczne metody takich działań. Zabiegi te wykonywane winny być na początku wiosny, zanim drzewa zaczną kwitnienie, dlatego też wiedza ta jest aktualna i potrzeba na zbliżające się przedwiośnie.

 ŚCIĄGNIJ BROSZURĘ