Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie nowelizacji ustawy „śmieciowej”

 W dniu 3 września br. do jednostki krajowej PZD wpłynęło pismo z Ministerstwa Środowiska o zaopiniowanie projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, jej celem jest uproszczenie i ujednolicenie systemów gospodarowania odpadami, zwiększenie kontroli nad sposobem gospodarowania odpadami i poziomu selektywnego zbierania i recyklingu.

 

 

 

XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD

 W Warszawie  w dniu 6 września 2018 roku odbyło się XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu, oprócz członków KR PZD, wzięła udział Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Maria Fojt oraz prezesi 4 okręgów niebędący członkami KR PZD. Pierwszym omawianym tematem były zbliżające się wybory samorządowe. Prezes PZD omawiając temat przypomniał, że KR PZD na XX posiedzeniu w dniu 14 marca br. wypowiedziała się w sprawie wyborów samorządowych.

Wirtualny spacer po wrześniowym numerze miesięcznika "Mój Ogródek"

 Schyłek lata to dla działkowców pracowity okres. Przede wszystkim czas pomyśleć o roślinach cebulowych kwitnących wiosną. Tematem miesiąca wrześniowego numeru są rośliny cebulowe – "Cebulowe fascynacje" i poradnik "Cebulowe – co, jak, kiedy?". Ponadto polecamy: rośliny na zielone kobierce, kompozycje na koniec lata, jak założyć trawnik z rolki i z siewu oraz komponowanie i dobór roślin na leśną działkę. Amatorom jesiennych kompozycji polecamy "Czas wrzosów i złocieni" – kompozycje na balkon, taras i do ogrodu. Poza tym rabaty w kolorze niebieskim, gatunki powtarzające kwitnienie oraz zalety i wady roślin zimozielonych. Jak w każdym numerze – porady ekspertów, propozycje projektów i wiele ciekawych inspiracji. Zachęcamy do lektury! Link do filmu – wirtualny przewodnik po „Moim Ogródku” [LINK]

 

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanawiania praw do działki na rzecz współmałżonka.

 Ustawa o ROD (art. 27 ust.2) stanowi, że tytuł prawny do działki w ROD może przysługiwać jednemu małżonkowi albo obojgu (łącznie). W praktyce występują obie sytuacje. Jednakże pod względem prawnymi i funkcjonalnym zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest, aby mąż i żona posiadali wspólne prawo do działki w ROD.

 

 

 

 

Krajowe Dni Działkowca 2018 r.

 Dnia 25 sierpnia 2018 roku w hotelu Sungate Airport w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji Krajowych Dni Działkowca. Obecnych było ponad 300 zaproszonych gości – przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Krajowej Rady PZD, Krajowej Komisji Rewizyjnej, a także przedstawiciele 26 okręgów PZD, członkowie zarządów ROD, zasłużeni działkowcy oraz uczestnicy konkursów krajowych. Oprawę muzyczną zapewnił zespół muzyczny „Bene”.

 

 

Program Rozwoju ROD -komu to potrzebne?

 W dniu 14 marca 2018 roku członkowie Krajowej Rady PZD przyjęli Otwarty Program Rozwoju ROD. Program za swój naczelny cel stawia rozwój ogrodów działkowych, w tym głównie zaspokajanie potrzeb rodzin na działki poprzez tworzenie nowych ogrodów oraz powiększanie istniejących. Stereotypowe myślenie o działkach sprowadza się z reguły do uprawy własnej marchewki, owoców czy kwiatów. Nic bardziej mylnego. Idea ogrodnictwa działkowego to przede wszystkim rekreacja i kontakt z naturą, zapewnienie ludziom (szczególnie osobom starszym) bezpośredniego, aktywnego kontaktu z przyrodą. Jak pozytywny wpływ ma on na zdrowie zauważono już w XIX wieku, kiedy w Europie zaczęto organizowanie ogrodnictwa działkowego. Świeże powietrze może zdziałać cuda, ma zbawienny wpływ na nastrój i zdrowie tak samo jak słońce.

Dzień Działkowca

Upały a podlewanie roślin

 Prognozy pogody na najbliższe dni zapowiadają wysokie temperatury i upały. W tym czasie rośliny będą potrzebowały szczególnej troski, a w szczególności nawadniania. Warto rozsądnie gospodarować wodą, aby jak najwięcej skorzystały z niej rośliny, a jednocześnie by ograniczać jej straty. Jak to zrobić?

 

XXI posiedzenie Krajowej Rady PZD

 W dniu 26 kwietnia 2018 roku odbyło się XXI posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyła również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Maria Fojt. Wiodącym tematem tego posiedzenia było bezpieczeństwo w ROD. Narastająca ilość zjawisk zagrażających bezpieczeństwu działkowców i ich majątkowi w ogrodach w całym kraju pokazały jak ważna i aktualna jest to kwestia.

 

 

Nie bójmy się padalców !

 Nie tylko dzieci mają radość z okrywania ciekawych zwierzątek czy roślin na działce. Dorośli również cieszą się z niektórych ogrodowych mieszkańców. U nas od ubiegłego roku zamieszkuje padalec i bardzo nas to cieszy. Staramy się go nie przepłoszyć, by został u nas jak najdłużej, a może żyć około 30 lat! Padalec ze względu na brak odnóży często jest mylony z wężem lub żmiją, tymczasem to beznoga jaszczurka. Od węży odróżnia go obecność powiek i otwory uszne, nie jest jadowity.

 

Relacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "Malwa"

 

W dniu dzisiejszym tj. 07.04.2018 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD "Malwa". Zebranie rozpoczęło się o godz. 10.30 a w zebraniu uczestniczyło 9,97 % ogółu wszystkich działkowców ROD Malwa.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania

3. Zatwierdzenie porządku obrad

4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego

5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za rok 2017 (sprawozdanie merytoryczne i finansowe)

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 roku

8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania

9. Projekt planu pracy na 2018 rok

10. Projekt preliminarza finansowego na 2018 rok

11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad

12. Dyskusja

13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017 roku

14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok

15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 roku

16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018 roku

17. Uchwalenie planu pracy na 2018 rok

18. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018 rok

19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu

20. Sprawy różne

21. Zakończenie obrad