Przygotujmy się na suszę

 Długoterminowe prognozy pogody zapowiadają suche lato. Jeśli się sprawdzą, to ograniczenia w dostawie wody mogą bardzo utrudnić uprawy w rodzinnych ogrodach działkowych. Jak możemy się już dzisiaj przygotować na wypadek letnich suszy?Pomocą może być kilka zasad zawartych w „Programie Klimatycznym PZD”, w rozdziale I „Ochrona zasobów wodnych i przeciwdziałanie suszom”. Wszystkie skierowane są na realizację podstawowego celu – wodą na działkach należy gospodarować oszczędnie i unikać niepotrzebnych strat wody. Jak to robić?

 

Łąka kwietna jako alternatywa dla trawnika

 Ogrody działkowe, które jeszcze do niedawna stanowiły wyłączne źródło uzupełnienia i ratowania budżetu domowego poprzez uprawę roślin jadalnych przekształcają się coraz częściej w tereny rekreacyjne. Niemalże na każdej działce większość terenu stanowi trawnik.

Jest to jest sprzeczne z obowiązującą  Ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, w której ustawodawca wskazuje, że zieleń działkowa służy  zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych. Stąd ważne jest poruszanie, na spotkaniach z działkowcami i społecznością lokalną tematu prawidłowego zagospodarowania działki, ekologicznego prowadzenia upraw, suwerenności żywnościowej.

Koronawirus – co musisz wiedzieć?

Zarząd ROD Malwa w Gorzowie Wlkp. zwraca się z prośbą do działkowców, aby wszelkie sprawy załatwiać drogą telefoniczną lub e-mailową.

Zakładka Kontakt

Koronawirus – co musisz wiedzieć

 

 

Komunikat Koronawirus !!!

W związku z licznymi zapytaniami i postulatami kierowanymi do JK PZD z ROD w/s przeprowadzenia walnych zebrań w sytuacji ogłaszanego przez władze publiczne zagrożenia epidemiologicznego, Krajowy Zarząd PZD podjął decyzję o wydaniu zaleceń dla Okręgowych Zarządów PZD i Zarządów ROD w przedmiocie zmiany terminów Walnych Zebrań w ROD oraz pobierania zaliczek na opłaty ogrodowe.

W załączeniu komunikat KZ PZD oraz uchwała nr 44/2020 w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19 .

1. Komunikat koronawirus (KZ) – pobierz

2. Uchwała ws WZ 2020 Koronawirus – pobierz

Ogłoszenie

Zarząd ROD Malwa zwraca się z prośbą do wszystkich działkowców o podpisanie list dotyczących przekazania ul. Drozdowej do Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. Listy można podpisywać u gospodarza ogrodu (pani Władysława)

Zarząd ROD Malwa

Luty w ogrodzie

Luty w ogrodzie to czas rozpoczęcia zimowego cięcia drzew owocowych. Na okiennych parapetach przygotowujemy zaś rozsady kwiatów i warzyw. Choć to jeszcze miesiąc zimowy, między pierwszym, a ostatnim dniem tego miesiąca, przybywa nam o 2 godziny słonecznego światła więcej. Pod koniec lutego na niebie można dostrzec pierwsze klucze gęsi, oznajmiające swoim gęganiem, że wkrótce nadejdzie wiosna. To zapewne najlepsza wiadomość jaką mogą usłyszeć miłośnicy uprawy roślin w ogrodzie! Tymczasem nie zapominajmy jednak o naszych zimowych obowiązkach ogrodnika. Oto najważniejsze prace ogrodnicze w lutym.

 

Nie zostawiaj pożywienia na działce

 Pozostawianie pożywienia lub świadome wyrzucanie resztek jedzenia na działkę przyciąga dzikie zwierzęta. Ich obecność niesie za sobą różne zagrożenia. 

Spacerując po jednym z lubelskich ogrodów działkowych, w środku dnia napotkałam na swojej drodze lisa. Głodne zwierzę zwabił do ogrodu, bezmyślnie pozostawiony przez działkowca stos karpich głów. Spłoszony krokami lis przebiegł tuż obok, tyko po to, żeby już za moment wrócić w to samo miejsce.

Czym grozi bytowanie dzikich zwierząt na działkach?

Co niesie z sobą rewolucja śmieciowa?

 Wprowadzone nowe zasady gospodarki odpadami dla ROD, powodują nie lada trudności dla zarządów, które sprowadzają się głównie do:

* wzrostu kosztów

* trudności we wdrażaniu segregacji

* kłopoty z likwidacją odpadów zielonych 

* różne interpretacje przepisów ustawy w stosunku do ROD

Jak dbać o działkę w zimie?

 Zimowe miesiące, to świetny czas na planowanie nowych nasadzeń na działce oraz wykonanie niektórych prac modernizacyjnych i konserwacyjnych. Warto też stale kontrolować zimowe osłony, którymi zabezpieczamy wrażliwe na mróz rośliny oraz dbać, aby śnieg nie zniszczył roślin.

Zima – czas na plany i pomysły
W czasie, kiedy nie ma zbyt wiele prac w ogrodzie można zaplanować nasadzenia nowych gatunków lub przesadzenie roślin już rosnących. Warto też zastanowić się nad udoskonaleniem funkcjonalnego podziału działki aby kompozycja wszystkich jej elementów była bardziej przejrzysta (np. nowy kształt rabat, poprawa układu komunikacji). Wszystkie pomysły najlepiej zapisać (lub narysować) i przemyśleć, aby wiosną łatwiej było przystąpić do prac.
Jak poprawić wygląd działki zimą?

Działkowcu nie daj się okraść – zabezpiecz altanę na zimę!

 Zbliża się najtrudniejszy pod względem bezpieczeństwa sezon. Późna jesień to czas, kiedy działkowcy opuszczają ogrody, co daje zwiększone pole do popisu i czyni niebywałą okazję dla złodziei i wandali. Mimo, że zarządy ROD robią wszystko, aby to bezpieczeństwo zapewnić – w wielu ogrodach jest dobre ogrodzenie, monitoring, czy nawet ochrona –  to jednak policyjne statystyki jasno pokazują, że w okresie jesienno-zimowym dochodzi do nawet 70% zdarzeń więcej, niż w trakcie sezonu działkowego. Złodzieje nie próżnują, ich łupem pada niemal wszystko, co przedstawia jakąkolwiek wartość.

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD "MALWA"

W dniu dzisiejszym tj. 12.04.2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD "Malwa". Zebranie rozpoczęło się o godz. 16.30 a w zebraniu uczestniczyło 11 % ogółu wszystkich działkowców ROD Malwa. Na zebraniu wybrany został nowy zarząd naszego ogrodu. Nowym Prezesem ogrodu został Pan Jan Leśniewski, ponadto wybrano członków Komisji Rewizyjnej i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

Otwarcie zebrania.

 1. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
 4. 5.Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków
 5. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.
 7. Ocena działalności ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną RO wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
 8. Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.
 9. Projekt planu pracy na 2019 rok.
 10. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok.
 11. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
 12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 13. Dyskusja.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

   Głosowania:

1)Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.

2)Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok

3)Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD

4)Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję

5)Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.

 • Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD

6)Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

7)Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.

8)Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*,

9)Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

10)Uchwalenie plany pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji

11)uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.

 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad

 

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd ROD Malwa zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze,

które odbędzie się w dniu 12.04.2019 roku

na świetlicy w Okręgowym Zarządzie PZD w Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 45.

Początek obrad:

w I terminie godz. 16.00    

w II terminie godz. 16.30 **

 

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 4-5.04.2019 roku w godz. od 11.00 do 16.00 w Biurze ROD Malwa ul. Kasprzaka

 • Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
 • Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
5.Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.
8. Ocena działalności ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną RO wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
9. Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.
10.Projekt planu pracy na 2019 rok.
11. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok.
12. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
14. Dyskusja
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Głosowania:
1)Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.
2)Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok
3)Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD

4)Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję
5)Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
• Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD
6)Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
7)Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.
8)Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*,
9)Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
10)Uchwalenie plany pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji
11)uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad

*Jeśli się nie przewiduje, należy skreślić

** zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.