Nie zostawiaj pożywienia na działce

 Pozostawianie pożywienia lub świadome wyrzucanie resztek jedzenia na działkę przyciąga dzikie zwierzęta. Ich obecność niesie za sobą różne zagrożenia. 

Spacerując po jednym z lubelskich ogrodów działkowych, w środku dnia napotkałam na swojej drodze lisa. Głodne zwierzę zwabił do ogrodu, bezmyślnie pozostawiony przez działkowca stos karpich głów. Spłoszony krokami lis przebiegł tuż obok, tyko po to, żeby już za moment wrócić w to samo miejsce.

Czym grozi bytowanie dzikich zwierząt na działkach?

Co niesie z sobą rewolucja śmieciowa?

 Wprowadzone nowe zasady gospodarki odpadami dla ROD, powodują nie lada trudności dla zarządów, które sprowadzają się głównie do:

* wzrostu kosztów

* trudności we wdrażaniu segregacji

* kłopoty z likwidacją odpadów zielonych 

* różne interpretacje przepisów ustawy w stosunku do ROD

Jak dbać o działkę w zimie?

 Zimowe miesiące, to świetny czas na planowanie nowych nasadzeń na działce oraz wykonanie niektórych prac modernizacyjnych i konserwacyjnych. Warto też stale kontrolować zimowe osłony, którymi zabezpieczamy wrażliwe na mróz rośliny oraz dbać, aby śnieg nie zniszczył roślin.

Zima – czas na plany i pomysły
W czasie, kiedy nie ma zbyt wiele prac w ogrodzie można zaplanować nasadzenia nowych gatunków lub przesadzenie roślin już rosnących. Warto też zastanowić się nad udoskonaleniem funkcjonalnego podziału działki aby kompozycja wszystkich jej elementów była bardziej przejrzysta (np. nowy kształt rabat, poprawa układu komunikacji). Wszystkie pomysły najlepiej zapisać (lub narysować) i przemyśleć, aby wiosną łatwiej było przystąpić do prac.
Jak poprawić wygląd działki zimą?

Działkowcu nie daj się okraść – zabezpiecz altanę na zimę!

 Zbliża się najtrudniejszy pod względem bezpieczeństwa sezon. Późna jesień to czas, kiedy działkowcy opuszczają ogrody, co daje zwiększone pole do popisu i czyni niebywałą okazję dla złodziei i wandali. Mimo, że zarządy ROD robią wszystko, aby to bezpieczeństwo zapewnić – w wielu ogrodach jest dobre ogrodzenie, monitoring, czy nawet ochrona –  to jednak policyjne statystyki jasno pokazują, że w okresie jesienno-zimowym dochodzi do nawet 70% zdarzeń więcej, niż w trakcie sezonu działkowego. Złodzieje nie próżnują, ich łupem pada niemal wszystko, co przedstawia jakąkolwiek wartość.

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD "MALWA"

W dniu dzisiejszym tj. 12.04.2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD "Malwa". Zebranie rozpoczęło się o godz. 16.30 a w zebraniu uczestniczyło 11 % ogółu wszystkich działkowców ROD Malwa. Na zebraniu wybrany został nowy zarząd naszego ogrodu. Nowym Prezesem ogrodu został Pan Jan Leśniewski, ponadto wybrano członków Komisji Rewizyjnej i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

Otwarcie zebrania.

 1. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
 4. 5.Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków
 5. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.
 7. Ocena działalności ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną RO wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
 8. Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.
 9. Projekt planu pracy na 2019 rok.
 10. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok.
 11. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
 12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 13. Dyskusja.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

   Głosowania:

1)Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.

2)Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok

3)Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD

4)Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję

5)Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.

 • Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD

6)Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

7)Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.

8)Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*,

9)Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

10)Uchwalenie plany pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji

11)uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.

 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad

 

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd ROD Malwa zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze,

które odbędzie się w dniu 12.04.2019 roku

na świetlicy w Okręgowym Zarządzie PZD w Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 45.

Początek obrad:

w I terminie godz. 16.00    

w II terminie godz. 16.30 **

 

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 4-5.04.2019 roku w godz. od 11.00 do 16.00 w Biurze ROD Malwa ul. Kasprzaka

 • Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
 • Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
5.Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.
8. Ocena działalności ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną RO wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
9. Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.
10.Projekt planu pracy na 2019 rok.
11. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok.
12. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
14. Dyskusja
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Głosowania:
1)Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.
2)Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok
3)Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD

4)Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję
5)Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
• Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD
6)Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
7)Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.
8)Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*,
9)Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
10)Uchwalenie plany pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji
11)uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad

*Jeśli się nie przewiduje, należy skreślić

** zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Konferencja “Food Energy Water Meter”

W poniedziałek 25 lutego 2019 w budynku OZ PZD w Gorzowie Wlkp. przy ul. Śląskiej odbyła się kolejna konferencja ‘Food Energy Water”. Projekt "FEW Meter" dotyczy udziału w międzynarodowym projekcie,  w którym przez okres dwóch lat specjaliści z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będą zbierać dane o zużyciu wody i energii w produkcji żywności.

 Na spotkaniu działkowcom został zaprezentowany i omówiony dzienniczek działkowca, w którym będą zapisywane dane dotyczące upraw. Z prezentacji działkowcy dowiedzieli się również o rodzaju i sposobie pomiarów zużycia wody i energii na działce oraz w jaki sposób wypełniać tabelę upraw.

 

 

odpady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czym i jak pryskać w 2019 ?

 Uwaga działkowcy! W marcowym wydaniu miesięcznika „działkowiec” znajduje się zestawienie środków ochrony roślin polecanych do stosowania na działach i w ogrodach. Warto je mieć, aby wiedzieć jakich preparatów użyć do ograniczenia liczebności lub zwalczania najgroźniejszych chorób lub szkodników roślin uprawianych na działce.

Trzeba wiedzieć, że w trosce o zdrowie ludzi oraz ochronę środowiska systematycznie wycofywane są ze sprzedaży liczne preparaty dotychczas kierowane dla amatorów, zatem zestaw z „działkowca” ułatwi zorientowanie się w obecnie obowiązujących zaleceniach. Dodatkowo, w marcowym „działkowcu” znajduje się Kodeks dobrej praktyki w zakresie ochrony roślin – czyli wszystko to, co trzeba wiedzieć, aby bezpiecznie dla siebie, sąsiadów i środowiska stosować pestycydy. Warto przeczytać też zamieszczony w tym samym numerze „dz” artykuł „Pogoda a choroby roślin”, dzięki któremu można poznać wpływ pogody na nasilenie występowania wielu groźnych chorób roślin, a przez to w porę podjąć odpowiednie środki zaradcze.

 

Konferencja "Food Energy Water"

W sobotę 8 grudnia 2018 w budynku OZ PZD w Gorzowie Wlkp. przy ul. Śląskiej odbyła się konferencja 'Food Energy Water". Konferencja dotyczyła udziału w międzynarodowym projekcie,  w którym przez okres dwóch lat specjaliści z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będą zbierać dane o zużyciu wody i energii w produkcji żywności.

Miło nam poinformować, iż w Polsce w projekcie będzie uczestniczyło 6 ogrodów z Gorzowa Wlkp. w tym nasz ogród. Nasi działkowcy otrzymają pakiet startowy, składający się z rozsad, miernika przepływu wody do podlewani i wagi kuchennej do ważenia warzyw. W ten sposób mamy możliwość  dołączenia do międzynarodowej społeczności ogrodników, wymiany informacji, wiedzy i pomysłów, sprawdzenia skuteczności upraw oraz wkład w rozwój badań nad zużyciem wody i energii podczas produkcji żywności. Projekt ma na celu zbadanie warzyw i owoców na obecność metali ciężkich, zbadanie jakości i składu chemicznego produktów oraz przetestowanie naturalnych nawozów.

 

 

Jesień na działce - prace przy drzewach i krzewach

 Jesień to najlepszy czas do nasadzeń oraz przesadzania drzew i krzewów. Od późnej jesieni do przedwiośnia rośliny zdążą się zakorzenić i z początkiem  wiosny zaczną swój wzrost. 

Drzewa i krzewy zimozielone
Najlepszym okresem sadzenia i przesadzania krzewów zimozielonych jest wrzesień. Trzeba pamiętać, że zimozielone krzewy liściaste i iglaste transpirują cały rok. Zimą wyparowują wodę, ale jeżeli ziemia zamarznie, nie będą w stanie jej pobrać. Dlatego, aby uchronić je przed zamieraniem z powodu niedostępności wody, należy zadbać, aby gleba była dobrze i obficie nawilżona, i do pierwszych przymrozków obficie te roślinny podlewać.

Uwaga na rośliny inwazyjne!

 Po raz kolejny Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) przekazała do różnych instytucji ulotki zawierające Kodeks dobrych praktyk w ogrodnictwie wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia. Każdy działkowicz zna uprawiane na działce rośliny, ale nie zawsze zdaje sobie sprawę z tego, że część z nich należy do roślin inwazyjnych, które wydostają się poza ogrodzenie ogrodu i ograniczają występowanie rodzimej flory.